OTAQ

SEÇ

USMPROSEDURUN TƏSVİRİ

Ultrasəs müayinəsi, demək olar ki, insanın bütün sistem və orqanlarının qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunan diaqnostika metodudur. Bu ən məşhur, sadə və informativ müayinə və diaqnozqoyma, habelə, müalicə dinamikasının qiymətləndirilməsi metodudur.

PROSEDURUN KEÇİRİLMƏ QAYDASI

USM, yaxud ultrasəs diaqnostikası kifayət qədər uzun müddətdir ki məşhurdur, hər kəsin bu üsul barədə eşidib və tibbin müxtəlif sahələrində, məsələn, qastroenterologiyada və hepatologiyada, ginekologiyada, mamalıqda, kardiologiyada, vena və arteriyaların, qalxanabənzər və süd vəzilərinin müayinəsində, urologiyada uğurla istifadə olunur.

Onun təsir prinsipi exolokasiyaya əsaslanır: pasiyentin dərisində olan verici eyni zamanda həm şüa buraxan, həm də ultrasəs qəbuledicisidir. Ultrasəs, vericidən çıxaraq, dəridən nüfuz edir və, bu və ya digər dərəcədə, kip orqanlardan, məsələn, qaraciyərdən və ya böyrəklərdən əks olunur. Əks olunan səs eyni verici tərəfindən qeydə alınır və USM cihazı vasitəsilə görüntüyə çevrilir. Bununla USM-nin təhlükəsizliyi şərtləndirilir (bu zaman sadəcə səs buraxılır, baxmayaraq ki, rəqs tezliyi çox yüksək olduğuna görə, insan qulağı onu eşitmir). Metod, hətta hamiləlik zamanı və kiçik uşaqlar üçün belə, tamamilə təhlükəsizdir. Müayinə az müddət çəkir, nəticə isə dərhal məlum olur. Bu üsulun tək çatışmazlığı USM vasitəsilə insanın bütün orqanlarını müayinə etmək mümkün deyil, bunu yalnız kip, daxilində havanın olmadığı orqanlarla (məsələn, qaraciyərlə, dalaqla, böyrəklərlə və ya mədəaltı vəzisi ilə) etmək olar, çünki "havası olan" orqanlar (məsələn, ağciyərlər) səsi əks etdirmir.

ULTRASƏS DİAQNOSTİKASININ ÜSTÜNLÜKLƏRİ

  • Şüalanmanın olmaması, təhlükəsiz olması (o cümlədən, hamilələr və uşaqlar üçün)
  • Bir neçə dəfə tətbiq olunması imkanının olması
  • Müayinə prosedurunun ağrısız olması
  • Diaqnostik prosedurun operativ şəkildə həyata keçirilməsi
  • Müayinə nəticələrinin tez bir zamanda əldə edilməsi
  • Yüksək informativlik,
  • Xəstəliklərin erkən mərhələdə diaqnostikası imkanı

PROSEDURUN DAXİL EDİLDİYİ MÜALİCƏ TƏKLİFLƏRİ

✓TƏKLİF-"ARTRİT MÜALİCƏ PAKETİ"

✓TƏKLİF-"PSORİAZ MÜALİCƏ PAKETİ"

✓TƏKLİF-"PODAQRA MÜALİCƏ PAKETİ"

✓TƏKLİF-"ARTROZ MÜALİCƏ PAKETİ"

✓TƏKLİF-"OSTEOXONDROZ MÜALİCƏ PAKETİ"