OTAQ

SEÇ

Naftalanın digər müalicə metodlarından fərqiBütün dünyada məşhur olan balneoloji kurort Naftalan dünyada özünün bioloji xüsusiyyətlərinə görə unikal olan neftin yeganə yatağıdır ki, bu neftin müalicə gücü qədim zamanlardan məlumdur. Bu müalicəvi neftin istifadə spektri o qədər genişdir ki, onu haqlı olaraq palçıq müalicəsi sahəsində tibbi fenomen hesab edirlər. Yerli "Qoltuq ağacı muzeyi" naftalan neftinin mükəmməl müalicəvi xüsusiyyətlərinin kifayət qədər dolayı olsa belə, çox orijinal təsdiqidir. Əfsanəyə görə, burada nümayiş etdirilən bütün eksponatlar, yəni müxtəlif konstruksiyalı, növdən və ölçülü qoltuq ağacları, naftalan neftinin köməyi ilə müalicə almış kurort qonaqları tərəfindən saxlanıb.

Naftalan tərkibində insan orqanizminə mənfi təsir göstərə biləcək heç bir sintetik maddənin olmadığı karbohidrogenli maddə, natural təbii hormondur. Naftalanda, demək olar ki, bütün müalicə prosesləri naftalan neftinin müalicəvi xüsusiyyətlərinin istifadəsinə əsaslanır: o, iltihab əleyhinə, ağrıkəsici, damar genişləndirici, antiallergik effekt göstərir, orqanizmin müqavimət qabiliyyətinin artmasına və regenerasiya proseslərinə səbəb olur, mübadilə proseslərini gücləndirir, reproduktiv prosesləri stimullaşdırır.

Lakin bu xüsusiyyətlərə başqa maddələr də malikdir, bəs məhz naftalanın unikallığı nədən ibarətdir? Tərkibinə görə təbii insan hormonlarına bənzəyən maddələrin mövcudluğu sayəsində. Burada ikiqat effekt əldə olunur – naftalan qan axınını gücləndirir + orqanizmimizə həmin iltihab əleyhinə maddələrin daha çox miqdarda olması üçün imkan yaradır. Dünyada heç bir maddə bu xüsusiyyətə malik deyil. Naftalan neftinin istifadə edilməsi ilə aparılan müalicə müxtəlif qrup orqan və sistemlərin 70-dən çox xəstəliyi ilə mübarizə aparmağa imkan verir, naftalanla müalicə spektri çox genişdir. Bu xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlar, naftalanla müalicədən sonra uzunmüddətli remissiyaya nail olurlar, dəniz, mineral sular və palçıq bu qədər güclü təsir göstərmir, onlar sadəcə müvəqqəti effekt verir, hələ dərman vasitələri haqqında ümumiyyətlə söhbət etməyə dəyməz. Hormonal preparatların tətbiq edilməsi bir çox yan təsir göstərir, bu cür preparatların qəbulu dayandırıldıqdan sonra, elə bir dövr başlayır ki, insanın öz şəxsi hormonları ifraz olunmur və xəstəlik daha aqressiv mərhələyə keçir.

Naftalanla müalicə zamanı, digər palçıq üsulları ilə müalicə ilə müqayisədə, daha az əks göstəriş olur. Həmçinin, naftalan, qalan neft məhsulları ilə müqayisədə, naftalanın tərkibində mövcud olan naften karbohidrogenləri sayəsində, insan orqanizminə çox güclü təsir göstərə bilər. Karbohidrogenlərdən başqa, naftalanın tərkibində mis, yod, brom, sink kimi kimyəvi maddələr mövcuddur. Naftalanla müalicə zamanı uğurun əldə edilməsinin əsas səbəbi effektivlik və təhlükəsizliyin bir yerdə birləşməsidir.